Category Archives: Styrelseinfo

Meddelanden kring arbetena i trapphallen

Som ni märker har det varit mycket stök i trappan några dagar. Vi börjar så sakteliga komma i mål med förberedelserna för målningen av trappan. Det har varit en oväntat lång och krånglig process, där flera parter har varit inblandade. Efter en alltför lång period med en ofärdig trappa börjar arbetena. Det är flera steg i denna process.

Första steget är alltså att väggarna ska förberedas för målning och spackling, och då är det framförallt ledningar som ska fräsas in. De elektriska ledningarna har alltså frästs in nu, och underarbetet efter detta blir klart i dagarna. Sedan är det andra ledningar som helst ska gömmas undan eller fräsas in.

Efter detta kommer en period med besök av snickare som ska förbereda arbetena och även rent allmänt fixa en del saker i trappan (en del ledstänger sitter till exempel löst).

Så kommer målarna. Som det ser ut nu kommer dessa i vecka 49. Först gör de väggar, så efter det blir det dekormålning av dörrar med mera.

Vi har fått två olika uppgifter om hur lång tid själva måleriarbetena tar, så här får vi återkomma med besked (ena gången skulle det ta 8 veckor, andra gången 4 veckor).

Vi har valt en färgsättning som ligger nära den ursprungliga, den som nu kan ses under de borttagna tapeterna i entréhallen.

Den 25 november, kl 19, blir det också en extrastämma och höstmöte. Extrastämman är för att fullborda den ändring av stadgarna som påbörjades vid den ordinarie årsstämman senast. Mer information och separat kallelse till detta möte kommer att delas ut.

Besiktning av balkonger

Hej!

Besiktning av balkonger och altandörrar kommer att ske måndagen den 1 september med början kl 08.00. Beräknad besiktningstid är 1,5-2 timmar. Närvarande vid besiktningen från FÄSTEB är Micke Jansson och från föreningen Fredrik Stjernberg, Jan Hylén och Charlotte Öhlmer Carlson.

Informera om ev. fel eller brister som ni uppmärksammat till charlotte@reconomi.com eller lägg en lapp i föreningens postbox.

/Styrelsen