Informationsbrev Maj 2014

Informationsbrev Maj 2014

Det händer en del saker i huset och i trädgården nu under våren så därför kommer här lite information.

1. Bostadsrättsföreningen kommer att ha sin årsstämma tisdag 3 juni kl 19:00. En formell kallelse kommer att delas ut senare.

2. Säkerhetsdörrarna: rätt sorts handtag (i borstad mässing) kommer att monteras på dörrarna inom de närmaste 3-4 veckorna. Ni kommer att bli aviserade i god tid innan monteringen sker. I samband med detta kommer också nycklarna som Svenska skydd haft att återlämnas. Slutligen kommer ett extra överlås att monteras på varje dörr. Vi vet ännu inte när detta kommer att ske.

3. Målning av trapphuset och dörrarna kommer att påbörjas första vecka i augusti. Avbrottet beror på att vi kommit i diskussion med Svenska skydd om genomförandet. Nu har vi kommit överens om hur arbetena ska avslutas.

4. Gården kommer att renoveras under våren – gräsmattan och grusgången ska renoveras, nya buskar och blommor planteras och senare kommer även nya trädgårdsmöbler att inköpas.

5. Balkonger kommer att monteras på de lägenheter som beställt sådana. Montaget kommer att göras i slutet av juni.

/Styrelsen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *